<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="css/20170624.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Adzka Grupa .NET zaprasza na warsztaty ASP.NET Core 24 czerwca 2017!</title> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> </div> <div class="head-sii"><h1>24.6.17</h1><h2>.NET Core Tour - Warsztaty</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Warsztaty ASP.NET Core 24 czerwca 2017</h1> <div class="intro"> <p><b>24 czerwca</b> zapraszamy do Bdzkiego biura firmy <a href="https://sii.pl/oddzialy/lodz/" target="_blank"><b>Sii</b></a> na warsztaty po[wicone ASP.NET Core.</p> <p>Celem warsztatw jest nabycie wiedzy dotyczcej pracy z najnowsz wersj frameworka ASP.NET Core oraz automatyzacji procesu budowy, jak i wdro|enia usBugi na wBasn maszyn wirtualn w chmurze obliczeniowej.</p> <p>W trakcie zaj skupimy si zarwno na samym kodzie, jak i zagadnieniach dotyczcych szeroko pojtego DevOps m.in wykorzystaniem build server Travis CI, Docker, Rancher oraz podstaw konfiguracji Linux Server i Nginx.</p> <p>Warsztaty poprowadz dla nas <b>Aukasz Pyrzyk</b> i <b>Piotr Gankiewicz</b>.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/240415241/">Zarejestruj si na warsztaty!</a></p> </div> <h2 class="title">Program</h2> <div class="details"> <p>Zajcia zostan podzielone na nastpujce cz[ci: <ol> <li>Stworzenie systemu rozproszonego na zasadzie API + serwis, komunikujcy si za pomoc szyny danych RabbitMQ.</li> <li>Zbudowanie wBasnego obrazu za pomoc Dockera, a nastpnie wykorzystanie narzdzia docker-compose.</li> <li>Wykorzystanie Docker Hub oraz Travis CI w celu wdro|enia aplikacji na maszyn wirtualn.</li> <li>Konfiguracja Rancher do zarzdzania infrastruktur kontenerw.</li> </ol></p> </div> <div class="requirements"> <p>Wymagania: <ul> <li>Dobra znajomo[ jzyka C#, platformy .NET oraz frameworka ASP.NET</li> <li>Zainstalowany <a href="https://www.microsoft.com/net/download" target="_blank">.NET Core w wersji .NET Core 1.1</a> oraz dowolne IDE (<a href="https://www.visualstudio.com/downloads/" target="_blank">Visual Studio</a>, <a href="https://code.visualstudio.com/Download" target="_blank">VS Code</a>, <a href="https://www.jetbrains.com/rider/" target="_blank">JetBrains Rider</a>, itp.)</li> <li>Podstawowa znajomo[ Git oraz konto na portalu <a href="https://github.com/" target="_blank">github.com</a></li> <li>Zainstalowane [rodowisko <a href="https://www.docker.com/" target="_blank">Docker</a></li> </ul></p> </div> <div> <h2 class="title">Prowadzcy</h2> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/LukaszPyrzyk.jpg" alt="Aukasz Pyrzyk" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">Aukasz Pyrzyk</h4> <p>Senior Software Developer aktualnie pracujcy we wrocBawskim oddziale firmy Ryanair. Fan zabawy z programowaniem rwnolegBym oraz optymalizacjami.</p> <p>Czasem twittuje jako <a href="https://twitter.com/lukaszpyrzyk" target="_blank">@lukaszpyrzyk</a> i pisze bloga pod adresem <a href="https://pyrzyk.net/" target="_blank">pyrzyk.net</a>.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/PiotrGankiewicz.jpg" alt="Piotr Gankiewicz" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">Piotr Gankiewicz</h4> <p>In|ynier oraz architekt oprogramowania z 6 letnim do[wiadczeniem, kontrybutor open source, bloger &amp; vloger, czBonek krakowskiej grupy .NET, wspBzaBo|yciel organizacji <a href="https://noordwind.com/" target="_blank">Noordwind</a>.</p> <p><a href="http://piotrgankiewicz.com/about-me/" target="_blank">piotrgankiewicz.com</a></p> <p class="br">* * *</p> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month" style="font-size: 14px; font-weight: 600;">Czerwiec</div> <div class="day">24</div> </div> <p>Warszataty odbd si w&nbsp;sobot <strong>24 czerwca 2017 r.</strong> w&nbsp;godzinach 9-17 w&nbsp;Bdzkim biurze firmy <strong>Sii</strong> przy ulicy <strong>Stefana KopciDskiego 77</strong>.<br/> (Sala Ksi|y, 3. pitro, wej[cie C)</p> <p>Wjazd na parking jest od ulicy Nowej. Przy wjezdzie pobiera si bilet, ktry pzniej mo|na podstemplowa w administracji i odbi na dole w budynku Banku ING.</p> </div> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2469.317468755768!2d19.48170585188741!3d51.76380319964376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471bcb34457970d7%3A0xd7458bcbc315c007!2zRG9rdG9yYSBTdGVmYW5hIEtvcGNpxYRza2llZ28gNzcsIDkwLTAzMyDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1496675761020" width="1090" height="400" frameborder="0" style="border: 1px solid #eee; margin:0; padding: 7px;"></iframe> </div> </div> </body> </html>