<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Adzka Grupa .NET zaprasza na spotkanie 16 maja 2017!</title> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> </div> <div class="head-acc"><h1>16.5.17</h1><h2>Od 5 wdro|eD w rok do 5 w cigu tygodnia<br/>&amp; Hypermedia w ReST API</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Spotkanie Adzkiej Grupy .NET 16 maja 2017</h1> <div class="intro"> <p>Zapraszamy na najbli|sze spotkanie Adzkiej Grupy .NET!</p> <p><b>16 maja</b> spotykamy si w siedzibie firmy <b>Accenture</b>.</p> <p>Prelekcje poprowadz dla nas <b>Jakub Binkowski</b> i <b>Karol SzczepaDski</b>.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/239709100/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <h2 class="title">Sesje</h2> <div class="intro"> <h3>1. Od 5 wdro|eD w rok do 5 w cigu tygodnia</h3> <p>Przez ostatnie miesice mam przyjemno[ bra udziaB w projekcie, ktry zmieniB moje spojrzenie na sposb pracy zespoBu. Postanowili[my, |e ka|dy user story, bug fix czy drobny refaktoring bdziemy pojedynczo wdra|a, jak tylko bdzie gotowy. W efekcie czas midzy wdro|eniami zmalaB z kilku tygodni do nawet jednego dnia.</p> <p>Podczas tej prezentacji chciaBbym podzieli si moimi do[wiadczeniami oraz pokaza, jak zaskakujco szerokie &quot;pole ra|enia&quot; miaBa ta zmiana - od procesu dostarczania kodu, kultury pracy do narzdzi i architektury aplikacji. Postaram si te| zada kilka niewygodnych pytaD - czy w takim podej[ciu jest miejsce na Scrum? Czy i jak rol peBni testerzy?</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/JakubBinkowski.jpg" alt="Jakub Binkowski" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">Jakub Binkowski</h4> <p>W swoim |yciu zawodowym byBem programist, architektem, liderem zespoBu, a tak|e mened|erem. Aktualnie pracuje w Accenture jako Team Architect. Interesuj si programowaniem od kiedy pamitam ;). Przez caBe swoje |ycie zawodowe jestem zwizany z .NETem oraz technologiami Microsoft.</p> <p>Wiele lat temu zaBo|yBem i przez jaki[ czas prowadziBem Adzk Grup Profesjonalistw .NET. MiaBem tak|e przyjemno[ nosi tytuB Microsoft MVP przez kilka lat.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="intro"> <h3>2. Pan mwi  sBuga robi, czyli hypermedia w ReST API</h3> <p>Podstawowe zaBo|enia w architekturze Representational State Transfer (ReST) mwi o komunikatach samoopisujcych si. Jednym z ograniczeD zbudowanych nad t architektur jest Hypermedia As The Engine Of Application State (HATEOAS), czyli zaBo|enie, w ktrym klienci porozumiewaj si z sieci za pomoc hipermediw, dziki ktrym to serwery mog sterowa ich zachowaniem. Opowiem wic o moich bojach w tej materii  co jest na rynku, jak to mo|na ugryz i do czego mo|e si to przyda, a tak|e sprbujemy zasymulowa pewne benefity pBynce z takiego podej[cia do tematu ReST API majc na uwadze metodologie zwinne.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/KarolSzczepanski.jpg" alt="Karol SzczepaDski" width="150" height="150" /> <p>&nbsp;</p> <h4 class="author">Karol SzczepaDski</h4> <p>Jestem zwizany z szeroko pojtym IT od mBodo[ci  oczywi[cie pierw hobbistycznie, pzniej zawodowo. W caBej swojej karierze, mimo i| flagow platform dla mnie byB i jest .NET, dotknBem rozmaitych, czasem bardzo egzotycznych rozwizaD, jzykw i technologii. CaBym ten baga| do[wiadczeD pozwala mi czerpa frajd z tego co robie, zwBaszcza w architekturze, a w takiej roli aktualnie wystpuje w Accenture.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month" style="font-size: 14px; font-weight: 600;">Maj</div> <div class="day">16</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si we wtorek <strong>16 maja 2017 r.</strong> w&nbsp;<strong>Accenture Adz Delivery Center</strong>, ktre mie[ci si w <strong>University Business Park</strong>, przy ulicy <strong>WlczaDskiej 178</strong> w Aodzi, w budynku A.</p> <p>Po wej[ciu do budynku nale|y kierowa si do wind po prawej stronie i wjecha na 3 pitro.</p> <p>Start: godz. <strong>18:00</strong>.</p> <p class="rej"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/239709100/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2469.859768517234!2d19.453871450821868!3d51.753887779576615!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471a34d9fe93ff4f%3A0xb68688e434e63baf!2zVW5pdmVyc2l0eSBCdXNpbmVzcyBQYXJrIDEsIFfDs2xjemHFhHNrYSAxNzgsIDkwLTUzMCDFgcOzZMW6!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1476049439787" width="1090" height="400" frameborder="0" style="border: 1px solid #eee; margin:0; padding: 7px;"></iframe> </div> </div> </div> </body> </html>