<html> <head> <meta charset="utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> <title>Zapraszamy na specjalne spotkanie Adzkiej Grupy .NET 17 kwietnia 2015!</title> </head> <body class="news-2015-04-17"> <div class="body"> <div class="header"> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> </ul> </div> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> </div> <div class="head-6dzielnica"><h1>17.4.15</h1><h2>CQRS dla ka|dego<br/><span style="font-size: 20px;">&amp;</span><br/>Funkcyjne zabawki w obiektowej piaskownicy</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">pre-GET.NET party</h1> <div class="intro"> <p style="text-align: center;">W imieniu zaprzyjaznionych grup .NET</p> <ul class="group-logos"> <li> <figure> <a class="logo" href="https://www.facebook.com/groups/bstoknet/" target="_blank"><img src="images/recommended/bstoknet-logo_178x132.png" alt="BiaBostocka Grupa .NET" width="178" height="132" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://lodzka-grupa.net/"><img src="images/recommended/lodzka-grupa-dot-net-logo-178x139.png" alt="Adzka Grupa .NET" width="178" height="139" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.wg.net.pl/" target="_blank"><img src="images/recommended/wgnet-logo.gif" alt="" width="176" height="38" /></a> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.meetup.com/wrocnet/" target="_blank"><img src="images/recommended/wrocnet-logo.png" alt="" width="189" height="64" /></a> </figure> </li> </ul> <p class="emp">zapraszamy na nieoficjalne pre-GET.NET party!</p> <p>Tym razem bdziemy go[ci <b>Macieja Aniserowicza</b> i <b>Marcina Malinowskiego</b>.</p> <p>Po prelekcjach zapraszamy na dyskusje przy pizzy, ktr sponsoruje dla nas firma <a href="http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/index.html" target="_blank">Fujitsu</a>.</p> <p>Podczas spotkania rozlosujemy licencje/subskrypcje ufundowane przez firmy <a href="http://www.jetbrains.com/" target="_blank">JetBrains</a>, <a href="http://www.telerik.com/" target="_blank">Telerik</a> i <a href="http://www.pluralsight.com/" target="_blank">Pluralsight</a>. <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/221283737/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> </div> <div class="details"> <h2 class="title">Sesje</h2> <h3>CQRS dla ka|dego</h3> <p>CQRS (Command Query Responsibility Segregation) to temat bardzo &quot;chodliwy&quot; w&nbsp;cigu ostatnich kilku lat. Prosty w&nbsp;swojej podstawowej koncepcji, bywa czasem przedstawiony w&nbsp;sposb nadmiernie skomplikowany i przesycony wyduman terminologi.</p> <p>Podczas prezentacji poka| jak ja rozumiem i implementuj CQRS od dBu|szego czasu. Nie bdziemy ekscytowa si definicjami i wymy[la koBa na nowo: skupimy si na gBwnej idei przy[wiecajcej temu podej[ciu. Uzbrojeni w pragmatyzm i szczypt zdrowego rozsdku postaramy si napisa troch kodu, ktry z mo|e z powodzeniem dziaBa jako cz[ jednej aplikacji jak i sBu|y za punkt wyj[cia do budowy czego[... &quot;wikszego&quot;.</p> <p>Zastanowimy si nie tylko JAK zastosowa CQRS, ale rwnie| PO CO to robi. Postaram si udowodni, |e prezentowane podej[cie pozwala pozby si pewnych dyskusyjnych praktyk stosowanych w &quot;normalnych&quot; systemach o tyle| czsto, co niepotrzebnie.</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/MaciejAniserowicz.jpg" alt="Maciej Aniserowicz" width="150" height="150" /> <h4 class="author">Maciej Aniserowicz (<a href="https://twitter.com/maniserowicz" target="_blank">@maniserowicz</a>)</h4> <p>Programista, pasjonat, <a href="http://maciejaniserowicz.com/" target="_blank">bloger</a>, szkoleniowiec, prelegent. Jeden z liderw <a href="https://www.facebook.com/groups/bstoknet/" target="_blank">BiaBostockiej Grupy .NET</a>. Autor jedynego polskiego podcasta programistycznego: <a target="_blank" href="http://devtalk.pl/">DevTalk</a>.</p> <p>Wyznawca Gita, zwolennik testw, miBo[nik <a href="https://www.jetbrains.com/resharper/" target="_blank">Resharpera</a>. ZatwardziaBy wrg TFSa, Sharepointa i wszelkich innych &quot;rozwizaD klasy enterprise&quot; utrudniajcych |ycie programistom.</p> <p>Eksplorator bibliotek, narzdzi i szeroko rozumianych &quot;alternatyw&quot;. Poszukiwacz programistycznych przygd. Od wielu lat Microsoft MVP w kategorii Visual C#. Na co dzieD programista w firmie Ultrico oraz trener w firmie Bottega.</p> <p class="br">* * *</p> </div> <div class="details"> <h3>Funkcyjne zabawki w obiektowej piaskownicy</h3> <p>Elementy programowania funkcyjnego pojawiBy si w jzyku C# na dBugo zanim hipsterzy zaczli zadawa si z monoidami i zapuszcza funktory. U licha! ju| Badnych kilka lat piszemy funkcyjnie, nic o tym nie wiedzc!</p> <p>Silne przenikanie paradygmatu funkcyjnego do jzyka obiektowego nie bdzie zaskoczeniem, gdy u[wiadomimy sobie, |e ci sami autorzy stworzyli rwnie| jzyk F#. Ten mBodszy i&nbsp;biedniejszy kuzyn C# poczyna sobie caBkiem niezle i&nbsp;staB si gBwn inspiracj dla najnowszego wcielenia swojego starszego krewnego. Niedawne otwarcie przez Microsoft platformy .NET i upublicznienie zapisw spotkaD komitetu projektowego daje nam niemo|liwy wcze[niej wgld w proces powstawania przyszBych wersji tego jzyka. Jedno wiemy ju| na pewno: funkcyjnych zabawek bdzie jeszcze wicej!</p> </div> <div class="details speaker"> <img class="author" src="images/speakers/MarcinMalinowski3.jpg" alt="Marcin Malinowski" width="150" height="150" /> <h4 class="author">Marcin Malinowski (<a href="https://twitter.com/orientman" target="_blank">@orientman</a>)</h4> <p>Tata^2, m| humanistki, ml ksi|kowy, uparciuch, programista, konferencjoholik. Don Kichot walczcy z entropi. Kocha sprzeczno[ci i&nbsp;humor. Wierzy w&nbsp;przypadek. Piwny filozof. W nielicznych wolnych chwilach harata w gaB (na bramce).</p> <p>Basic, Turbo Pascal/C, Assembler, Clipper, MS Access, Visual Basic, Java, XML :), C++, C#, JavaScript, F#... i&nbsp;ze wszystkiego miaBem frajd, ale nie za wszystkim tskni.</p> <p>Absolwent informatyki i matematyki na UW. Tech lead w firmie Pitka.</p> <p>Prowadzi blog <a href="http://orientman.wordpress.com" target="_blank">orientman.wordpress.com</a>.</p> <div class="br"></div> </div> <a name="date"></a> <div class="details venue"> <h2 class="title">Data i miejsce spotkania</h2> <div class="date"> <div class="month">KwiecieD</div> <div class="day">17</div> </div> <p>Spotkanie odbdzie si <strong>17 kwietnia 2015 r.</strong> (dzieD przed <a href="https://konferencjaget.net/pl/lodz" target="_blank">GET.NET</a>) w&nbsp;klubie <strong><a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6. Dzielnica</a></strong> na ul. <strong>Piotrkowskiej 102</strong> w Aodzi (nale|y kierowa si schodami do gry po prawej stronie po wej[ciu w&nbsp;bram).</p> <p>Start: godz. <strong>17:45</strong>.</p> <p class="rej"><a href="http://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/221283737/">Zarejestruj si na spotkanie!</a></p> <img id="map-image" src="images/piotrkowska-102-map.jpg" alt=Piotrkowska 102" style="margin-left: 140px;" /> <img id="6dzielnica-club-image" src="images/6dzielnica-drzwi.jpg" alt="Klub 6.Dzielnica" /> </div> </div> <a name="sponsors"></a> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Grup wspieraj:</p> <ul> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.fujitsu.com/pl/about/local/lodz/index.html"><img src="images/sponsors/Fujitsu-200x100.png" alt="Fujitsu GDC Adz" width="200" height="100" /></a> <figcaption><a class="name" href="http://www.fujitsu.com/pl/">Fujitsu</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.jetbrains.com/"><img src="images/sponsors/logo_jetbrains.png" alt="JetBrains" width="200" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.jetbrains.com/">JetBrains</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> <figcaption><a href="http://www.telerik.com/">Telerik</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://www.pluralsight.com/"><img src="images/sponsors/pluralsight_210x65.jpg" alt="Pluralsight" width="210" height="65" /></a> <figcaption><a href="http://www.pluralsight.com/">Pluralsight</a></figcaption> </figure> </li> <li> <figure> <a class="logo" href="http://6dzielnica.pl/"><img src="images/sponsors/6dzielnica_84x140.png" alt="6. Dzielnica" width="84" height="140" /></a> <figcaption><a href="http://6dzielnica.pl/">6. Dzielnica</a></figcaption> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>