<html> <head> <title>Adzka Grupa .NET</title> <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <link href="css/new.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="icon" type="image/png" href="/images/icons/logo-64x64.png" sizes="64x64" /> <link rel="icon" type="image/png" href="/images/icons/logo-32x32.png" sizes="32x32" /> <link rel="icon" type="image/png" href="/images/icons/logo-16x16.png" sizes="16x16" /> <link href="/images/icons/logo-16x16.ico" rel="shortcut icon" /> </head> <body> <div class="body"> <div class="header"> <img class="logo" alt="Adzka Grupa .NET" src="images/header/LodzkaGrupaNet-Logo-395x85.png" width="395" height="85" /> <div class="menu"> <ul> <li><a href="news">Aktualno[ci</a></li> <li><a href="sponsors">Sponsorzy</a></li> <li><a href="about">O nas</a></li> <!--<li><a href="kontakt">Kontakt</a></li>--> </ul> </div> </div> <div class="head-piotrkowska"><h1>2.11.17</h1><h2 style="text-transform: uppercase;">Stay tuned! :)</h2></div> <div class="news"> <h1 class="title">Aktualno[ci</h1> <h2 class="title">Najbli|sze spotkanie</h2> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Listopad</div> <div class="day">2</div> </div> <div class="news-content"> <h2>Kamil MrzygBd - Jak budowa rozszerzenia w Azure Functions<br/>Dariusz Porowski - Azure Service Fabric i kontenery Docker</h2> <p>Zapraszamy na dziewite spotkanie Microsoft Azure User Group w Aodzi, ktre odbdzie si w czwartek 2 listopada o godzinie 18 w&nbsp;siedzibie Fujitsu przy ul.&nbsp;Fabrycznej 17. Podczas spotkania odbd si dwie prelekcje. <b>Kamil MrzygBd</b> wyja[ni nam, jak budowa rozszerzenia w Azure Functions. <b>Darek Porowski</b> opowie nam o Azure Service Fabric i kontenerach Docker.</p> <p class="read-more"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/244232158/" target="_blank">Czytaj dalej</a></p> <div class="br"></div> </div> </div> <h2 class="title">Poprzednie spotkania</h2> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">24</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2017-06-24">Warsztaty ASP.NET Core</a></h2> <p>24 czerwca zapraszamy do Bdzkiego biura firmy Sii na warsztaty po[wicone ASP.NET Core. Celem warsztatw jest nabycie wiedzy dotyczcej pracy z najnowsz wersj frameworka ASP.NET Core oraz automatyzacji procesu budowy i wdra|ania usBugi na wBasn maszyn wirtualn w chmurze obliczeniowej. Warsztaty poprowadz dla nas <b>Aukasz Pyrzyk</b> i <b>Piotr Gankiewicz</b>.</p> <p class="read-more"><a href="2017-06-24">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">21</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/240364695/" target="_blank">Tomasz Kopacz - Jak my[le i pisa po mikroserwisowemu</a></h2> <p>21 czerwca zapraszamy do 6.Dzielnicy na spotkanie z <b>Tomaszem Kopaczem</b>. Tematem spotkania bd mikroserwisy. Zastanowimy si, czym s, jakie maj wady i zalety, jak je implementowa...</p> <p class="read-more"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/240364695/" target="_blank">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">6</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/240164351/" target="_blank">Baza relacyjna vs NOSQL</a></h2> <p>Adzka Grupa IT zaprasza do 6.Dzielnicy na spotkanie po[wicone bazom danych. <b>Damian Widera</b> zaprezentuje dwa oblicza baz danych -&nbsp;relacyjny Microsoft SQL Server oraz dokumentowy MongoDB. W&nbsp;obu bazach poka|e jak: zaBo|y baz danych, okre[li jej struktur, wstawia, wyszukiwa, grupowa i&nbsp;agregowa dane, oraz jak optymalizowa struktur bazy dla lepszych, szybszych zapytaD.</p> <p class="read-more"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/240164351/" target="_blank">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Maj</div> <div class="day">16</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2017-05-16">Jakub Binkowski - Od 5 wdro|eD w rok do 5 w cigu tygodnia<br/>Karol SzczepaDski - Pan mwi  sBuga robi, czyli hypermedia w ReST API</a></h2> <p>Zapraszamy na najbli|sze spotkanie Adzkiej Grupy .NET! 16 maja spotykamy si w siedzibie firmy Accenture. Prelekcje poprowadz dla nas <b>Jakub Binkowski</b> i <b>Karol SzczepaDski</b>.</p> <p class="read-more"><a href="2017-05-16">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Marzec</div> <div class="day">28</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2017-03-28">TypeScript - Curse or Cure oraz Wprowadzenie do Unity 3D</a></h2> <p>Zapraszamy na najbli|sze spotkanie Adzkiej Grupy .NET! 28 marca spotykamy si w siedzibie firmy Accenture. Prelekcje poprowadz programi[ci z Fujitsu. <b>RafaB Warzycha</b> przedstawi nam zalety i wady jzyka TypeScript. <b>Piotr Kosek</b> wprowadzi nas w [wiat tworzenia gier przy u|yciu Unity 3D.</p> <p class="read-more"><a href="2017-03-28">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Luty</div> <div class="day">16</div> </div> <div class="news-content"> <h2>Spotkanie Microsoft Azure User Group</h2> <p>Czwarte spotkanie Microsoft Azure User Group w Aodzi odbdzie si w czwartek 16 lutego o godzinie 18 w siedzibie Fujitsu przy ul.&nbsp;Fabrycznej 17.</p> <p>W planie trzy prelekcje: &quot;Azure AD  co doszBo i co si zmieniBo&quot; poprowadzi <b>Andrzej KokociDski</b>,<br/> &quot;Azure Role Based Access Control przypadki z placu boju&quot; - <b>Emil Wasilewski</b>,<br/> &quot;Azure Active Directory, Tenants, subskrypcje Azure oraz Office 365... - jak to zrobi dobrze&quot; - <b>Dariusz Porowski</b>.</p> <p class="read-more"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/236962305/" target="_blank">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">GrudzieD</div> <div class="day">6</div> </div> <div class="news-content"> <h2>MikoBajkowe spotkanie: Tomasz Woznica - "Semantic logging" na przykBadzie Event Tracing for Windows (ETW)</h2> <p>6 grudnia zapraszamy do 6.Dzielnicy na mikoBajkowe spotkanie Adzkiej Grupy .NET!<br/> <b>Tomasz Woznica</b> podzieli si z nami swoimi do[wiadczeniami odno[nie logowania zdarzeD w aplikacjach .NET...</p> <p class="read-more"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/235720180/" target="_blank">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Listopad</div> <div class="day">22</div> </div> <div class="news-content"> <h2>Spotkanie Microsoft Azure User Group</h2> <p>22 listopada zapraszamy do 6.Dzielnicy na spotkanie Adzkiej Grupy Azure. Bdziemy go[ci <b>Tomasza Wi[niewskiego</b> z Microsoft Polska, ktry opowie nam tym, jakie komponenty aplikacyjne dostarcza Azure i w jakich scenariuszach mo|na je wykorzysta. Drug sesj poprowadzi <b>Andrzej KokociDski</b> z Fujitsu...</p> <p class="read-more"><a href="https://www.meetup.com/Lodz-NET-IT-Pro-User-Group/events/235489553/" target="_blank">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month" style="font-size: 14px; font-weight: 600;">Pazdziernik</div> <div class="day">11</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2016-10-11">AKKA.NET  w rozproszonym systemie wysokiej wydajno[ci<br/>oraz Autofac w praktyce</a></h2> <p>Adzka Grupa .NET zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie w tym roku. 11 pazdziernika prelekcje poprowadz programi[ci z firmy Accenture. <b>MichaB Zwitoniak</b> podzieli si z nami swoimi do[wiadczeniami z&nbsp;AKKA.NET. <b>RafaB Wa[niewski</b> zaprezentuj u|ycie kontenera IoC Autofac w&nbsp;praktyce...</p> <p class="read-more"><a href="2016-10-11">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">28</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2016-06-28">Hangfire - czyli jak poradzi sobie z czasochBonnymi zadaniami w ASP.NET<br/>oraz Programowanie aspektowe z Castle.Windsor i PostSharp</a></h2> <p>28 czerwca zapraszamy do 6.Dzielnicy na sesje <b>Piotra Skunki</b> o frameworku Hangfire i <b>Cezarego Walenciuka</b> o programowaniu aspektowym...</p> <p class="read-more"><a href="2016-06-28">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">14</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2016-06-14">&quot;Code Crime Scene&quot; oraz O architekturze...</a></h2> <p>14 czerwca zapraszamy na spotkanie Adzkiej Grupy .NET do 6.Dzielnicy. Pierwsz prelekcj poprowadzi <b>PaweB Klimczyk</b> z WrocBawskiej Grupy .NET. Celem prezentacji jest przedstawienie sposobw identyfikacji zle napisanego kodu pod ktem jego utrzymywania w&nbsp;przyszBo[ci. Podczas drugiej sesji <b>JarosBaw TrepczyDski</b> i <b>Adam Szweida</b> z firmy Cybercom podziel si swoimi do[wiadczeniami z&nbsp;audytu architektury zBo|onego systemu...</p> <p class="read-more"><a href="2016-06-14">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">KwiecieD</div> <div class="day">19</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2016-04-19">Moja podr| do Krainy Ekstremalnej WspBbie|no[ci w .NET</a></h2> <p>Zapraszamy Was na najbli|sze spotkanie Adzkiej Grupy .NET!<p> <p>Tym razem <b>Szymon Kulec</b> opowie o swojej podr|y do Krainy Ekstremalnej WspBbie|no[ci w .NET, a na sesji <b>Mateusza Wentlandta</b> powiczymy pisanie testw jednostkowych.</p> <p class="read-more"><a href="2016-04-19">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <!-- <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">KwiecieD</div> <div class="day">16</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2016-04-16">Konferencja GET.NET ju| 16 kwietnia!</a></h2> <p>Ju| 16 kwietnia 2016 startuje najbli|sza edycja konferencji <b><a href="https://konferencjaget.net/pl/lodz" target="_blank">GET.NET</a></b> zwizanej z technologiami .NET i pokrewnymi.</p> <p>Organizatorzy zapraszaj na dwie [cie|ki wykBadw z wybitnymi specjalistami z Polski i z zagranicy!</p> <p class="read-more"><a href="2016-04-16">Czytaj dalej</a></p> </div> </div> --> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Listopad</div> <div class="day">4</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-11-04">Reactive Extensions<br/>oraz Tajemnice .NET - Garbage Collector</a></h2> <p>Zapraszamy Was na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 4 listopada. Bdziemy mieli przyjemno[ go[ci <b>Grzegorza Jachimko</b> oraz <b>Macieja Paszt</b> z poznaDskiego oddziaBu GFT.</p> <p class="read-more"><a href="2015-11-04">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Czerwiec</div> <div class="day">17</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-06-17">Programowanie reaktywne z u|yciem aktorw i frameworka Akka.NET<br/>oraz T-SQL dla programisty .NET</a></h2> <p>17 czerwca zapraszamy do <a href="http://6dzielnica.pl/" target="_blank">6 Dzielnicy</a>. Bdziemy mieli przyjemno[ go[ci <b>Bartosza Sypytkowskiego</b>, ktry jest jednym z kontrybutorw projektu <a href="http://getakka.net/" target="_blank">Akka.NET</a>. Bartek opowie nam, jak idea programowania aktorowego mo|e zosta u|yta do tworzenia zmodularyzowanych, wytrzymaBych i wysoko skalowalnych systemw.</p> <p>Drugim prelegentem bdzie <b>Piotr Szczepaniec</b>, ktry podzieli si z nami swoimi do[wiadczeniami z pracy z baz danych Microsoft SQL Server...</p> <p class="read-more"><a href="2015-06-17">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Maj</div> <div class="day">13</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-05-13">Event Driven Architecture in practice: a case study of one project<br/>+ GitLink, GitVersion &amp; Paket</a></h2> <p>Zapraszamy Was na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 13 maja 2015. Tym razem bdziemy go[ci Szymona Kulca, Tomasza Frydrychewicza i&nbsp;Tomasza Pluskiewicza...</p> <p class="read-more"><a href="2015-05-13">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">KwiecieD</div> <div class="day">17</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-04-17">Pre-GET.NET Party - CQRS &amp; Funkcyjne zabawki w obiektowej piaskownicy</a></h2> <p>Zapraszamy na specjalne spotkanie Adzkiej Grupy .NET 17 kwietnia 2015. Tym razem bdziemy go[ci Macieja Aniserowicza i Marcina Malinowskiego. Po prelekcjach zapraszamy na dyskusje przy piwie.</p> <p class="read-more"><a href="2015-04-17">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Marzec</div> <div class="day">11</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-03-11">Pre-WROC# Party - CQRS w trzech odsBonach</a></h2> <p>Tym razem zapraszamy Was do WrocBawia na nieoficjalne pre-WROC# party!</p> <p>Tematem spotkania bdzie CQRS...</p> <p class="read-more"><a href="2015-03-11">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">Luty</div> <div class="day">11</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-02-11">C# 6.0 i Roslyn</a></h2> <p>Zapraszamy Was do 6.Dzielnicy na spotkanie Adzkiej Grupy .NET 11 lutego 2015!</p> <p>Podczas spotkania Cezary Walenciuk opowie nam o nowo[ciach w C# 6.0 oraz o kompilatorze Roslyn.</p> <p>Po sesjach technicznych zapraszamy na dyskusje przy pizzy i&nbsp;piwie. Bdzie okazja, |eby si lepiej pozna, powymienia do[wiadczeniami i&nbsp;pomysBami, porozmawia o tym, czego oczekujecie na kolejnych spotkaniach.</p> <p class="read-more"><a href="2015-02-11">Czytaj dalej</a></p> <div class="br">* * *</div> </div> </div> <div class="news-item"> <div class="date"> <div class="month">StyczeD</div> <div class="day">15</div> </div> <div class="news-content"> <h2><a href="2015-01-15">Debugowanie w Visual Studio i testowanie</a></h2> <p>ChciaBby[ pojecha formuB F5 bez naciskania Shifta?</p> <p>A mo|e breakpointy za czsto Ci zatrzymuj albo dostaBe[ wyjtek za niewBa[ciwe kodowanie?</p> <p>Je[li na ktre[ z tych pytaD mo|esz odpowiedzie twierdzco, zapraszam Ci na moj prezentacj o debugowaniu w Visual Studio, na ktrej to, debugujc ciekawe przypadki kodu, poznamy szczegBowo debugger Visual Studio i jego mo|liwo[ci diagnostyczne.</p> <p>Obiecuj, |e po tej prezentacji inaczej spojrzysz na swoje aplikacje!</p> <p class="read-more"><a href="2015-01-15">Czytaj dalej</a></p> </div> </div> </div> <div class="recommendations"> <h2 class="title">Polecamy</h2> <ul style="margin-left: 60px;"> <li style="width: 340px;"> <figure> <a class="logo" href="https://konferencjaget.net/pl/lodz" target="_blank"><img src="images/recommended/getdotnet-256x62.png" alt="get.net" width="256" height="62" /></a> </figure> </li> <li style="width: 340px;"> <figure> <a class="logo" href="http://infoshare.pl/" target="_blank"><img src="images/recommended/infoshare-256x51.png" alt="infoShare" width="256" height="51" /></a> </figure> </li> <li style="width: 340px;"> <figure> <a class="logo" href="http://www.devtalk.pl/" target="_blank"><img src="images/recommended/DevTalk-277x56.png" alt="DevTalk" width="277" height="56" /></a> </figure> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> <div class="sponsors"> <h2 class="title">Sponsorzy</h2> <p>Adzk Grup .NET wspieraj:</p> <ul> <li> <a class="logo" href="https://accenture.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/logo-accenture.png" alt="Accenture" width="144" height="60" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.pl.sii.eu/" target="_blank"><img src="images/sponsors/sii-logo.png" alt="Sii" width="134" height="114" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="http://www.telerik.com/" target="_blank"><img src="images/sponsors/Telerik.jpg" alt="Telerik" width="200" height="69" /></a> </li> <li> <a class="logo" href="https://www.postsharp.net/" target="_blank"><img src="images/sponsors/PostSharpText_Light_201x39.png" alt="PostSharp" width="201" height="39" /></a> </li> </ul> <div class="br"></div> </div> </div> </body> </html>